ദേശീയകലണ്ടർ

ദേശീയകലണ്ടർ

ശകവർഷ കലണ്ടറാണ് ഭാരതത്തിൽ ദേശീയ കലണ്ടറായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടീട്ടുള്ളത്‌. അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രചാരത്തിലുള്ള ഗ്രിഗേറിയൻ കലണ്ടറിന്റ...

നെല്ല്

വയലേലകളിലൊക്കെയും സ്വർണ്ണപ്പൂങ്കുലകൾ പോലെ നെന്മണികൾ വിളഞ്ഞു നിന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊയ്ത്തുത്സവങ്ങൾ പതിവായിരുന്ന ഒരു പഴയകാലം. പാട...

കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ - കാലിമുണ്ടി

വയലേലകളിലും പുൽമേടുകളിലുമൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും കന്നുകാലികൾക്ക് സമീപം കണ്ടു വരുന്ന നീർപ്പക്ഷിയാണ് കാലിമുണ്ടി. തൂവെള്ള നിറമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്....

കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ - കുളക്കൊക്ക്

കേരളത്തിലെ വയലുകൾ, പുഴയോരങ്ങൾ, കുളങ്ങൾ, ചതുപ്പുനിലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ധാരാളമായി കണുന്ന പക്ഷിയാണ് കുളക്കൊക്ക്. കഴുത്തു ചുരുക്കി വെള്ളത്തി...

കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ - പാതിരാക്കൊക്ക്

മറ്റ് കൊക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തടിച്ച ചെറിയ കഴുത്താണ് പാതിരാക്കൊക്കിന്. തലയും പുറവും ഇരുണ്ട പച്ച കലർന്ന കറുപ്പും അടിഭാഗം വെളുപ്പു...

കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ- ചൂളൽ എരണ്ട

ENGLISH NAME :-  Lesser Whistling Duck SCIENTIFIC NAME :- Dendrocygna Javanica നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജലാശയങ്ങളോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന താറ...

കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ- മൂങ്ങാങ്കോഴി

ENGLISH NAME :- Little Grebe SCIENTIFIC NAME :- Tachybaptus ruficollis കുളങ്ങളിലും തടാകങ്ങളിലുമൊക്കെ കാണുന്ന ചെറുതാറാവിനെപ്പോലെയുള്ള...
തെയ്യം

തെയ്യം

പെരുമകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോള്‍ എന്നും വടക്കെ മലബാറുകാര്‍ക്ക് പറയാനുള്ളത് തെയ്യപ്പെരുമകളെപ്പറ്റി  തന്നെയാണ്. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്‍ ഒഴിച്ചുക...

ടോള്‍ഫ്രീയായ 1098 നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് ആര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കു വേണ്ടി സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കാം.നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോണ്‍‌വിളിയില്‍ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒരു പിഞ്ചുബാല്യമാണെന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക.

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia
Back To Top